Til innhold

Søke om banneroppheng langs Karl Johans gate

Karl Johans gate blir pyntet med banneroppheng når det arrangeres festivaler og arrangement innenfor kultur og idrett i Oslo by.

Søknadsfrister

For bannere som skal henge i perioden 1. august til 31. desember er søknadsfristen 1. mai.
For bannere som skal henge i perioden 1. januar til 31. juli er søknadsfrist 1. november.

Send inn søknad

Elektronisk søknadsskjema

Søknad kan eventuelt sendes til:

Bystyrets sekretariat
Rådhuset, 0037 Oslo

eller per e-post postmottak@oslobystyre.no

Utforming av bannere 

Bannernes design skal godkjennes av Bystyrets sekretariat ved saksbehandler for bannersaker: Rådgiver Rebecca Eye Færavaag eller spesialrådgiver Thomas Bigset.

Antall bannere: 24. Målene på bannerne er som følger: Den totale lengden er 520 cm, bredde 60 cm. Innenfor den totale lengden skal en 10 cm høy lomme i hver ende regnes – dette er lommer for innfesting på mast.

For tiden er det Infratek Entreprenør som står for oppheng og nedtaking av bannere, og de kan også svare på praktiske spørsmål rundt selve opphenget. Fristen for levering av bannere til Infratek er senest klokken 14.30 siste virkedag før de skal henges opp, og bannerne må hentes innen en uke etter nedtaking (eventuelt kan de leveres søker, ta kontakt med Infratek for informasjon).

Prisen Infratek Entreprenør tar for arbeidet med oppheng, nedtaking og andre praktiske gjøremål er for tiden 22 333 kroner pluss merverdiavgift.

Kontaktperson er:
Bjørn Andersen, Infratek
E-post: Bjorn.andersen@infratek.no
Telefon: 900 18 432

Eventuelle spørsmål om tillatelse til oppheng av bannere langs Karl Johans gate kan rettes til Ordførerens kontor. Ta kontakt med rådgiver Rebecca Eye Færavaag på telefon 924 25 454 eller spesialrådgiver Thomas Bigset på telefon 971 00 204

Typer arrangementer som kan få tillatelse til å henge opp bannere

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer, festivaler, prisutdelinger av stor betydning og viktige kongresser. Tillatelse gis bare til arrangementer i kommunal regi, arrangementer der Oslo kommune er medarrangør, store arrangementer med bred internasjonal deltakelse som i særlig grad profilerer Oslo by, eller er en del av Oslos hovedstadsfunksjoner.

Søknad og behandling

Behandling av søknader om banneroppheng behandles to ganger i året av forretningsutvalget. Utvalget behandler søknadene samlet i løpet av henholdsvis november og mai, og svar på søknader sendes ut så fort som mulig. I mai for søknader om banner i perioden august til desember, og i november for søknader om banner i perioden januar til juli. En søknad bør inneholde informasjon om arrangementet det søkes for, og kan med fordel fortelle hvorfor søker mener arrangementet innfrir kriteriene nedlagt i retningslinjene (merk særlig punkt 2).

Retningslinjer

Du finner de fullstendige retningslinjene for banneroppheng langs Karl Johans gate her.