Gate, transport og parkering

Søk om banneroppheng langs Karl Johans gate

Store kulturfestivaler, idrettsarrangementer, prisutdelinger og vitenskapelige kongresser er arrangement hvor det kan søkes om bannere langs Karl Johans gate.

Søknadsfrist og pris

Det er to søknadsfrister hvert år: 

 • 1. mai: for bannere som skal henge i perioden 1. august til 31. desember 
 • 1. november: for bannere som skal henge i perioden 1. januar til 31. juli er søknadsfrist

Banneroppheng koster 23 718 kroner eks. mva. Dette inkluderer oppheng, nedtaking og andre praktiske gjøremål, og er uavhengig av hvor lenge bannerne henger. 

Produksjon av bannere er ikke inkludert i prisen.

Banneroppheng innvilges etter politisk behandling i forretningsutvalget.

Disse kan søke om banneroppheng

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer
 • Festivaler
 • Prisutdelinger, som er av stor nasjonal, internasjonal eller faglig/akademisk betydning
 • Nordiske, europeiske og internasjonale kongresser og konferanser
 • Norske konferanser som er av en viss størrelse og har en bred offentlig interesse
 • Idrettsarrangement på landslagsnivå, hvis det er en del av et større internasjonalt arrangement

Arrangementet må i tillegg oppfylle minst én av disse kriteriene:

 • være i kommunal regi eller ha Oslo kommune som medarrangør
 • være et stort arrangement med bred internasjonal deltagelse
 • være del av byens hovedstadsfunksjoner
 • profilere Oslo i særlig grad

Norske organisasjoners landsmøter får ikke tillatelse til banneroppheng.

Vi gir ikke tillatelse til banneroppheng 1. og 17. mai, ved statsbesøk, Stortingets åpning og andre anledninger når det flagges med nasjonalflagg.

Utforming og oppheng

Det er til sammen 24 bannere. Hvert banner skal være 520 cm høyt og 60 cm bredt. I hver ende må det være en 10 cm høy lomme, for å feste banneret på masten.

Eventuelle sponsornavn og -logoer skal plasseres diskret nederst på banneret. Dette gjelder også om sponsornavnet er en del av navnet på arrangementet. 

Utformingen av bannerne skal godkjennes av Bystyrets sekretariat i god tid før de henges opp. Hvis det henges opp bannere som ikke tilfredsstiller kriteriene, vil vi kunne ta dem ned for søkers regning. 

Oppheng og nedtaking av bannere

Det er Omexom Norge som står for oppheng og nedtaking av bannere. Bannere må leveres til Omexom senest 14:30 siste virkedag før de skal henges opp.

Bannerne kan henge sammenhengende i inntil en uke. Bannere for arrangement som bare foregår én dag kan henge i inntil fire døgn.

Bannerne må hentes innen en uke etter nedtaking, hvis dere ikke har avtalt noe annet.

Praktiske spørsmål om banneroppheng

Kontakt Omexom Norge
Lars Inge Reitan
Mobil: 906 44 647
E-post: lars-inge.reitan@omexom.com

Send søknad

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om arrangementet
 • hvordan arrangementet innfrir kriteriene
 • skisse til banner
 • hvilke dager det søkes for
 • kontaktinformasjon og fakturaadresse

Søk om banneroppheng

Du kan også sende søknaden på e-post: postmottak@oslobystyre.no eller per post til Bystyrets sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo.

Svar på søknaden

Bystyrets sekretariat behandler søknadene samlet etter søknadsfristen i mai og november, og sender svar samme måned.

Det er forretningsutvalget som fatter vedtak i hver enkelt søknad.

Kontakt oss

Kontaktpersoner hos Bystyrets sekretariat

Rebecca Eye Færavaag
Rådgiver
Mobil: 924 25 454
E-post:
Thomas Bigset
Spesialrådgiver
Mobil: 971 00 204
E-post: