Til innhold
Gate, transport og parkering

Søke om banneroppheng langs Karl Johans gate

Karl Johans gate blir pyntet med banneroppheng når det arrangeres festivaler og arrangement innenfor kultur og idrett i Oslo by.

Når må du søke?

 • For bannere som skal henge i perioden 1. august til 31. desember er søknadsfristen 1. mai.
 • For bannere som skal henge i perioden 1. januar til 31. juli er søknadsfrist 1. november.

Hvilke arrangementer kan få tillatelse?

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer
 • Festivaler
 • Ved prisutdelinger av stor nasjonal, internasjonal eller faglig/akademisk betydning
 • Ved nordiske, europeiske og internasjonale kongresser og konferanser
 • Ved norske konferanser av en viss størrelse og som har en bred offentlig interesse (norske organisasjoners landsmøter omfattes ikke)

Idrettsarrangementer på landslagsnivå som er del av et større internasjonalt arrangement, kan også gis tillatelse.

Et arrangement må, for å få tillatelse, dessuten tilfredsstille minst ett av følgende krav, arrangementet må:

a) være i kommunal regi,
b) ha Oslo kommune som medarrangør,
c) være et stort arrangement med bred internasjonal deltagelse,
d) i særlig grad profilere Oslo, eller
e) være del av byens hovedstadsfunksjoner

Bannerne kan henge sammenhengende i maksimum én uke. For arrangementer som har en varighet på en dag, eller del av en dag, begrenses tiden for banneroppheng til inntil fire døgn.

Det gis ikke tillatelse til oppheng av bannere 1. og 17. mai, ved statsbesøk, Stortingets åpning og ved andre anledninger når det flagges med nasjonalflagg.

Tillatelse til banneroppheng er betinget av at tillatelse etter annet regelverk er innhentet når dette er nødvendig. Tillatelse til banneroppheng kan tilbakekalles dersom tidspunktet for oppheng etter innvilgelse viser seg å komme i konflikt med et helt sentralt statlig eller kommunalt arrangement.

Utforming av bannere og godkjenning

Godkjenning av design

 • Antall bannere: 24.
 • Målene på bannerne: Den totale lengden er 520 cm, bredde 60 cm. Innenfor den totale lengden skal en 10 cm høy lomme i hver ende regnes – dette er lommer for innfesting på mast.

Eventuelle sponsornavn- og logoer må plasseres diskret nederst på banneret. Dette gjelder også dersom et sponsornavn er tatt inn som en del av arrangementets navn. Bannernes utforming skal godkjennes av Bystyrets sekretariat i god tid før de henges opp. Dersom ikke-godkjente bannere henges opp, vil de kunne tas ned igjen for søkers bekostning.

Oppheng og nedtaking av bannere

Det er Omexom Norge som står for oppheng og nedtaking av bannere, og de kan også svare på praktiske spørsmål rundt selve opphenget. Bannere må leveres til dem senest 14:30 siste virkedag før de skal henges opp, og bannerne må hentes innen en uke etter nedtaking (eventuelt kan de leveres søker, ta kontakt med Omexom Norge for informasjon).

Kontaktpunkt for oppheng og nedtaking av bannere hos Omexom Norge

Lars Inge Reitan, tlf: 906 44 647, e-post: lars-inge.reitan@omexom.com

Pris og betaling

Alle utgifter i tilknytning til opphenging og nedtaking av bannere dekkes av søker og betales til Omexom Norge.

 • 22 333 kroner pluss merverdiavgift

Dette inkluderer oppheng, nedtaking og andre praktiske gjøremål.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde

Søknaden bør inneholde informasjon om arrangementet det søkes for, og kan med fordel fortelle hvorfor søker mener arrangementet innfrir kriteriene for arrangementer som kan få tillatelse.

Du kan sende søknad via

Behandling av søknader

Vi behandler søknader to ganger i året samlet i henholdsvis november og mai. Det er forretningsutvalget som behandler søknadene.

Svar på søknad

Vi sender svar så fort som mulig, for søknader som gjelder august til desember svarer vi i mai, og for søknader som gjelder i perioden januar til juli sender vi svar i november.

Kontakt oss

Kontaktpersoner hos Bystyrets sekretariat

Rebecca Eye Færavaag
Rådgiver
Mobil: 924 25 454
E-post:
Thomas Bigset
Spesialrådgiver
Mobil: 971 00 204
E-post: