Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2023

Programmet skal bidra til langsiktig styrking av Oslo kommunes folkehelsearbeid.

Bildet viser to gutter arm i arm
Program for folkehelsearbeid 2017-2023. Bilde: Oslo kommune

Les brosjyre:

Program for folkehelsearbeid i Oslo består av seks prosjekter som involverer totalt åtte bydeler og Utdanningsetaten. Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 var førende i valg av prosjekter.

Programmet skal bidra til å gjøre psykisk helse til en del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. I arbeidet legger vi vekt på å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser.

Prosjektene inneholder flere tiltak som retter seg mot barn og unge i alle aldre.

Flere forsknings- og kompetansemiljøer er involvert i programmet, og skal sikre gode evalueringer av tiltakene. Program for folkehelsearbeid i Oslo har som mål å utvikle gode, bærekraftige og universelle modeller for systematisk folkehelsearbeid på tvers av sektorer.

Programmet eies av byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester. Helseetaten har fått i oppdrag å koordinere arbeidet med programmet i tett samarbeid med byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester og byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Les mer om den nasjonale satsingen hos Helsedirektoratet

Kontakt

Ta kontakt med programkoordinator Martine Post for mer informasjon om programmet.
E-post: martine.post@hel.oslo.kommune.no

Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2023
ProsjektVirksomhetBeskrivelseProsjektlederKontakt
Skullerud+Bydel ØstensjøEkstra innsats i et geografisk område, Oslohjelpa og helsekonsultasjoner i barnehagene.Kine Aileen Pihlkine.pihl@bos.oslo.kommune.noProsjektet i bydel Østensjø avsluttes i 2023
Alle har en psykisk helseBydel StovnerUndervisning i grunnskolen for elever og ansatte om psykisk helse, vold og seksuelle overgrep. På sikt skal det utformes et tilsvarende undervisningsopplegg for barnehagebarn 4-6 år og barnehageansatte.Kine Waaler Kristoffersenkine.waaler.kristoffersen@bsr.oslo.kommune.noProsjektet i bydel Stovner avsluttes i 2023
Tidlig tryggBydel SageneKompetanseheving og organisasjonsutvikling for ansatte i barnehage og skole knyttet til barn og unges psykiske helse.Kari Eriksenkari.eriksen@bsa.oslo.kommune.noProsjektet i bydel Sagene er avsluttet
Trygg ungBydel UllernTverrfaglig rusforebyggende miljøarbeid i skolen og foreldrestøttende tiltak Sara Kløverød Adolphsonsara.adolphson@bun.oslo.kommune.noProsjektet i bydel Ullern er avsluttet
Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i GroruddalenBydelene Grorud, Stovner, Alna og Bjerke og UtdanningsetatenFysisk aktivitet og kosthold i barnehage og skoleJulie Dønnestadjulie.donnestad@bgr.oslo.kommune.noProsjektet i bydel Grorud avsluttes i 2023