Folkehelseplan for Oslo 2017-2022

Helse og trivsel for alle – vårt felles ansvar

Hovedmålet for folkehelsearbeidet i Oslo er:

«Innbyggerne opplever god helse og trivsel, uavhengig av hvem de er og hvor de bor i Oslo».

Folkehelseplanen skal gi retning for kommunens arbeid de neste fire årene. Planen er en strategisk overordnet plan, samtidig som den inneholder konkrete tiltak som alle kommunenes virksomheter skal jobbe med.

Strategier, mål og tiltak skal integreres og tilpasses til de enkelte virksomhetenes planer og daglig arbeid. Alle virksomheter skal rapporter på tiltaksplanen i årsberetningen i henhold til gjeldende retningslinjer.

Planen er særdeles viktig i arbeidet med å realisere byrådets visjon om at Oslo skal bli en grønnere, varmere, mer skapende by med plass til alle.

Folkehelseplan for Oslo 2017-2022 ble vedtatt i bystyret mai 2017. Se byrådssak 10/17 for mer informasjon.