"Krafttak for flyktninger" i Bydel Østensjø

Gjennom satsingsområdet "Krafttak for flyktninger" vil Bydel Østensjø mobilisere og rekruttere frivillige til å bidra på ulike områder i bosetting av flyktninger.

Få tips og kontaktpunkter til hvordan du kan bidra i arbeidet for flyktninger og integrering i Bydel Østensjø her.

Ønsker du å gjøre en frivillig innsats for flyktninger i ditt lokalmiljø?

Eksempler på aktiviteter du kan gjøre

 • Bidra på språkkafe
 • Starte nye tilbud - innen for eksempel mat, dans, musikk, kor
 • Være støtte til familier med små barn

Din innsats kan bety mye: Si hei, vær en venn, vær en god nabo, inviter hjem, vis at du bryr deg. Sammen lager vi en inkluderende og varm bydel.

Kontakt bydelen

Ta kontakt med krafttak@bos.oslo.kommune.no for å melde interesse eller få mer informasjon.

Se også "Krafttak for flyktninger" på Facebook: Hjerterom Østensjø 

Eller kontakt frivilligsentralen i ditt område

Oppsal frivilligsentral – områdene Ulsrud/Oppsal, Skøyenåsen, Godlia, Bryn  

Bøler frivilligsentral – områdene Ulsrud/Bøler, Bogerud, Skullerud, Langerud

Manglerud frivilligsentral

Vurderer du å leie ut bolig til flyktninger? 

Boligen må ha disse kvalitetene

 • Boligen må være lovlig til bruk som bolig
 • Boligen må oppfylle kravene i brannforskriften
 • Boligen må ikke være dyrere enn det som er gjengs husleie i det private markedet
 • Bydelen kan stille garanti for depositum ved inngåelse av leiekontrakt
 • Leietaker får opplæring i å ivareta boligen og får oppfølging etter innflytting ved behov
 • Utleier vil ha en kontaktperson i kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer

Kontakt

Vurderer du å leie ut bolig, ta kontakt med Bård Henanger, på e-post bard.henanger@bos.oslo.kommune.no, eller telefon 481 45 239

Vurderer du å tilby en praksisplass til en flyktning? 

Praksisplassen er til for å gi personen språk- og arbeidstrening

 • Arbeidsgiver stiller en arbeidsplass til disposisjon, og sørger for opplæring
 • Ordningen koster ikke arbeidsgiver lønn, og arbeidsgiver trenger ikke love jobb i etterkant
 • Lengden på praksisen avtales i hvert enkelt tilfelle, fra noen uker til for eksempel ett år
 • Det blir laget en avtale mellom arbeidsgiver og den som er i praksis
 • De som har praksisplass følges opp av bydelen

Kontakt

Vurderer du å tilby en praksisplass, ta kontakt med Miriam Finseth, på epost miriam.maria.finseth@nav.no eller telefon 412 91 834.

Ønsker du å være fosterhjem eller familiekontakt for en enslig mindreårig flyktning?

Et fosterhjem er en familie barnet kan vokse opp i og som kan tilby omsorg og trygghet

 • For å bli fosterhjem må man godkjennes av den lokale barneverntjenesten
 • Du får kurs og veiledning om du velger å være fosterhjem
 • Noen enslige mindreårige flyktninger bor i bokollektiv, enkelte ønsker seg en familie de kan besøke i fritiden

Kontakt

Ønsker du å være fosterhjem eller familiekontakt for mindreårige flyktninger, ta kontakt med Silje Heidel, silje.heidel@bos.oslo.kommune.no, telefon 958 84 208.

Les mer om flyktninger og integrering i Oslo kommune