Bidra for flyktninger i Bydel Ullern

Vi bosetter rundt 50 flyktninger i Bydel Ullern hvert år. Du som allerede er innbygger i bydelen, kan gjøre mye for å ta i mot en ny nabo. Få tips her:

Strikkekampanjen. Foto: Carolina Malbrán ConteStrikkekampanjen. Foto: Carolina Malbrán Conte

Du kan hjelpe til med å få flyktningene til å føle seg velkomne og hjemme. Flyktningene skal ha bolig, lære seg norsk, få tilbud om skole og barnehage, jobbe og delta i lek og aktiviteter.

Bli frivillig

Bydelen samarbeider med Ullern Frivilligsentral om flyktninger som skal bosettes i bydelen. En viktig forutsetning for å bli inkludert og integrert er å lære seg norsk. Frivilligsentralen i Hoffsveien 25 tilbyr derfor

  • språktrening hver torsdag fra klokken 16.00 til 18.00.
  • Ullern- venn hver tirsdag fra klokken 17.00 til 19.00.

Språkgruppe og Ullern-venn

Vi trenger frivillige som bidrar både i språkgruppene og som Ullern-venn. I språkgruppene snakker vi sammen om forskjellige temaer og det deles inn i grupper etter behov.

En Ullern-venn er kontakt mellom enkeltpersoner og/eller familier som inviterer flyktningene inn i lokalmiljøet.

Eksempler kan være

  • fotballtrening i samarbeid med Ullern idrettsforening
  • gå på kino, i familieselskaper eller gå på tur i samarbeid med Seniorsaken 

"Fra loft til stue"

Vi jobber også med pilotprosjektet "fra loft til stue" med frivillige og flyktninger, der flyktningene får utvidet nettverket sitt og mulighet til å opparbeide seg referanser til fremtidige jobbmuligheter.

Strikkekampanjen

Mange flyktninger deltok i strikkekampanjen før jul sammen med Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjon. Flyktningene ønsket å vise det norske samfunnet at de bryr seg om at alle (også i Norge) skal ha det bra og få varme. Med på laget var også byråd for eldre, helse og sosiale tjenester Inga Marte Thorkildsen (SV). 

Besøk strikkekampanjen på Facebook

Ønsker du å vite mer om å være frivillig?

Ta kontakt med

Tilby praksisplass

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet trenger å praktisere språket. Den beste måten å gjøre det på er i kombinasjon med å jobbe. Bydelen har opprettet flere praksisplasser i kommunale barnehager, men vi trenger flere.

Aktuelle steder kan være bilpleie, kantine og butikk.

  • Det koster ingenting for arbeidsgiver å opprette praksisplasser.
  • Bydelen bidrar med en kontaktperson, og det er ingen utgifter knyttet til ordningen for arbeidsgiver.
  • Det er også mulig å søke om støtteordninger

Vil du vite mer om hva det vil si å ta imot praksiskandidater? 

Ta kontakt med ellen.torjussen@bun.oslo.kommune.no eller malin.knutsen@bun.oslo.kommune.no.

Leie ut bolig

Bydelen har konstant behov for flere utleieenheter, både til enslige og familier. Boligen må

  • være formelt godkjent som bolig

Bydelen stiller med

  • garanti for depositum ved kontraktinngåelse
  • kontaktperson

Vil du vite mer om å leie ut bolig?

Ta kontakt med Petter Lang på NAV Ullern, petter.lang@bun.oslo.kommune.no, om du vurderer å leie ut bolig.

 

Se også

Flyktninger og inkludering

Frivillighetsmelding for Bydel Ullern 2014-2018

Bydel Ullern