Hvordan kan jeg bidra?

Mange privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere gir viktige bidrag og støtte i inkluderingsperioden gjennom språktrening, jobbhospitering, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt. Og aller viktigst: sosial omgang.

Noen bydeler har satt i gang egne prosjekter. Få tips og kontaktpunkter til hvordan du kan bidra:

Bli representant for enslige mindreårige asylsøkere

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune, oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar. Ønsker du å bli verge? Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Leie ut bolig til flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar.  Ta kontakt med bydelen eller registrer deg på Finnhjerterom derom du har en privat bolig du ønsker å leie ut. 

Flyktninger kan få hjelp av NAV til depositum for å leie bolig. 

Bli frivillig ved asylmottak 

Ved masseankomster kan det være behov for mat, klær, leker og omsorg mens asylsøkerne venter i kø for å bli registrert og komme inn i systemet.

På de statlige mottakene får de utdelt det mest nødvendige av klær og toalettsaker ved ankomst, og må siden klare seg selv med det de måtte ha av egne midler i tillegg til lommepengene de får fra mottaket.

Når asylsøkerne har blitt plassert på mottak, er det mulig å bidra som frivillig. Det kan innebære alt fra å arrangere aktiviteter for barna til å  hjelpe til med språktrening. Du kan ta kontakt direkte med mottaket eller en organisasjon som jobber på mottaket. 

Integrering av flyktninger i ditt nabolag

Det er mange måter å bidra til integrering i ditt eget nabolag; inviter på middag, inkluder i fritidsaktiviteter eller bli flyktningguide. Mulighetene er mange og de frivillige organisasjonene har aktiviteter hvor du kan bidra. 

Flyktninger kan også selv bidra i frivillig arbeid. 

Frivillige organisasjoner i Oslo

Under er en liste med kontaktpunkter for deg som ønsker å bidra. Innholdet i nettsidene som det vises til er helt og holdent den enkelte institusjon eller organisasjons ansvar. 

Tilskuddsordning

Oslo kommunes tilskuddsordning for særskilte integreringstiltak for flyktninger skal stimulere frivillig innsats og frivillige organisasjoners bidrag i asylmottak og integrering av flyktninger og asylsøkere, og styrke samspillet mellom frivilligheten og kommunens arbeid.

Finn informasjon om tilskuddsordningen og hvordan du søker her