Hvordan kan jeg bidra?

Mange privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere gir viktige bidrag og støtte i inkluderingsperioden gjennom språktrening, jobbhospitering, fritidsaktiviteter og liknende tilbud når flyktninger er bosatt. Og aller viktigst: sosial omgang.

Noen bydeler har satt i gang egne prosjekter. Få tips og kontaktpunkter til hvordan du kan bidra:

Bli representant for enslige mindreårige asylsøkere

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppnevner en representant til den enkelte enslige mindreårige asylsøkeren, umiddelbart etter ankomst. Dette er en vergeordning som er forsterket og tilpasset den første fasen den mindreårige asylsøkeren er i landet og fram til asylsøknaden er avklart.

Når barnet får innvilget opphold og blir bosatt i en kommune, oppnevnes det en verge i likhet med andre barn som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar. 

Ønsker du å bli verge? Kontakt Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Leie ut bolig til flyktninger

Å skaffe boliger til flyktninger er kommunens ansvar. Ta kontakt med bydelen eller registrer deg på Finnhjerterom derom du har en privat bolig du ønsker å leie ut. 

Flyktninger kan få hjelp av NAV til depositum for å leie bolig. 

Integrering i ditt nabolag

Det er mange måter å bidra til integrering i ditt eget nabolag; inviter på middag, inkluder i fritidsaktiviteter eller bli flyktningguide. Mulighetene er mange og frivillige organisasjoner har aktiviteter hvor du kan bidra. Kontakt for eksempel Oslo Røde Kors, Caritas, Frivillig.no, Kirkens bymisjon eller Norsk Folkehjelp. Flyktninger kan også selv bidra i frivillig arbeid. 

Se IMDi – hjelpe flyktninger gjennom frivillig arbeid