Flyktningmeldingen

Meldingen gjennomgår Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger.

Flyktningmeldingen ble behandlet i bystyrets møte 25.10.2017 i sak 287. Bystyrets vedtakspunkt 1 lyder:

"Oslo kommune skal være en kommune som stiller opp for mennesker som trenger internasjonal beskyttelse utenfor eget hjemland og vil bygge sitt arbeid for asylsøkere og nyankomne flyktninger på følgende hovedlinjer:

  • Flyktningers menneskeverd, menneskerettigheter og behov for internasjonal beskyttelse.
  • Asylsøkere og nyankomne flyktningers behov for særskilt innsats fra kommunen knyttet til deres spesielle livssituasjon, deres spesielle juridiske status og de særskilte ordningene som er etablert innenfor statlige rammer.
  • Fokus på flyktningenes egne ressurser hvor målet for alle tiltak er å gjøre flyktninger selvhjulpne i arbeidsmarkedet, boligmarkedet og nærmiljøet så raskt som mulig.
  • Koordinering av samlet innsats for asylsøkere og nyankomne flyktninger som befinner seg i byen. Mellom etater og bydeler, mellom kommune og stat og mellom kommunen og ikke-statlige aktører som næringsliv og frivillige organisasjoner.
  • En ambisiøs politikk hvor det settes som mål at den enkelte bydel skal ligge over landsgjennomsnittet når det gjelder resultater av integreringsarbeidet."

Les flyktningmeldingen "Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger", PDF 33MB)