Flyktninger - hvordan kan jeg bidra?

Mange privatpersoner, organisasjoner og arbeidsgivere gir viktige bidrag og støtte til flyktninger som kommer til byen vår.

Bidra som frivillig i bydelen

Alle bydeler i Oslo skal bosette flyktninger. Vi kan bidra til at de blir tatt imot på en god måte. Ønsker du å gjøre en innsats? Ta gjerne kontakt med din bydel.

Du kan

  • bidra på språkkafe og turgrupper
  • starte nye tilbud – innen for eksempel mat, dans, musikk, kor
  • være støtte til familier med små barn

Alna

Brit Kjerschow Jevne, tlf.: 960 17 923, e-post: brit.kjerschow.jevne@nav.no.

Bjerke

Ta kontakt på e-post: frivillig@bbj.oslo.kommune.no. Man kan også finne informasjon om frivillighet her: https://ungibjerke.no/frivillighet

Frogner

Vi vil gjerne komme i kontakt med lag og foreninger og alle som driver med kulturtilbud og idrett. Send oss en epost: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no for å melde din interesse. Du kan også kontakte frivilligsentralen direkte her: https://tidemandstuen.frivilligsentral.no/.

Gamle Oslo

Nina Bahar, e-post: nina.bahar@bgo.oslo.kommune.no.

Grorud

Flyktningkoordinator Komal Nasir, e-post: komal.nasir@nav.no

Grünerløkka

Cordelia Holst, tlf.: 940 27 898, e-post: cordelia.holst@bga.oslo.kommune.no

Nordre Aker

Frivillighetskoordinator, e-post: flyktninghjelp@bna.oslo.kommune.no
Sogn frivilligsentral, e-post: sognfriv@kringsjaanett.no, tlf: 22 95 03 05

Nordstrand

Elisabeth Eide, tlf.: 949 91 759, e-post: elisabeth.eide@bns.oslo.kommune.no. Boliger håndteres av NAV.

Sagene

Frivillighetskoordinator, e-post: flyktningehjelp@bsa.oslo.kommune.no

St. Hanshaugen

Frivilligsentralen, tlf.:22 69 86 10, e-post: stf@bymisjon.no, nettside St. Hanshaugen frivilligsentral

Stovner

Nora Sperre Vangsnes, tlf.: 940 29 643, e-post: frivillighet@bsr.oslo.kommune.no

Søndre Nordstrand

Brynjar Uddu, e-post: brynjar.uddu@bsn.oslo.kommune.no

Ullern

Bli frivillig ved Ullern frivilligsentral/Kirkens bymisjon ved å registrere deg her.

NB: Etter å ha fylt ut navn, adresse osv. og trykket på «neste», velger du «Ullern Frivilligsentral på prioritet 1. nederst i rullgardin-menyen. Da blir du registrert direkte som frivillig.

Bidra for flyktninger i Bydel Ullern

Vestre Aker

Ta kontakt på e-post: postmottak@bva.oslo.kommune.no. Vi har også opprettet et telefonnummer hvor innbyggere kan kontakte oss, tlf.: 489 96 246

Østensjø

Jeg ønsker å melde meg som frivillig (skjema)

Krafttak for flyktninger i Bydel Østensjø

Nyttig om frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner, som for eksempel Oslo Røde Kors, Caritas og Kirkens Bymisjon, har også aktiviteter og initiativ for flyktninger som ankommer Oslo. Se mer på frivillig.no.  

Vi anbefaler deg å kontakte en av de frivillige organisasjonene om du ønsker å bidra med pengestøtte eller annen nødhjelp.

Regjeringen har oversikt over Norges bistand og frivillige organisasjoner her.

Informasjon på ukrainsk

Norsk organisasjon for asylsøkere har laget en portal for flyktninger som kommer fra Ukraina (ukrainianrefugees.no).

Caritas har opprettet en informasjonstelefon for å guide flyktninger som kommer til Norge på norsk, ukrainsk, russisk og engelsk, tel.: 31 40 23 00

Har du andre henvendelser?

Har du andre typer henvendelser eller kan du bidra med jobb, språktjenester, pc-er, formingssaker eller lignende, kan du kontakte oss på e-post: flyktningerioslo@oslo.kommune.no.

Det er mange som kontakter oss. Vi jobber så godt vi kan med å svare på alt, men det kan ta litt tid før du får svar.

Er du arbeidsgiver og ønsker å tilby jobb til flyktningene? Ta kontakt med NAV. Les hvordan du kan samarbeide med NAV (nav.no).

Er du privatperson som ønsker å hjelpe flyktninger før de blir bosatt i kommunen? Utlendingsdirektoratet har laget en informasjonsside (udi.no).

Bosetting av flyktninger

Her kan du lese mer om å leie ut boliger til flyktninger eller å bli fosterhjem.