Flyktning fra Ukraina - uten oppholdstillatelse

Informasjon til deg som er flyktning fra Ukraina, bor i Oslo og venter på oppholdstillatelse.

Gjør dette først

Søk om kollektiv beskyttelse

Du må registrere deg for å få innvilget kollektiv beskyttelse og opphold i Norge.

Ta tuberkuloseundersøkelse

Du må ta en tuberkuloseundersøkelse etter at du kom til Norge.

Registrer kjæledyret ditt

Har du et kjæledyr som ikke ble registrert da du kom til Norge? Kontakt Mattilsynet for å kontrollere og registrere kjæledyret ditt.

Finn ditt NAV-kontor

NAV-kontoret i bydelen du oppholder deg i kan hjelpe deg med å finne egnet bolig eller å søke om økonomisk støtte.

Om NAV-kontoret likevel ikke kan hjelpe deg, kan de gi deg kontaktinformasjon videre, til for eksempel Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet.

Finn din bydel

Oslo er delt opp i 15 bydeler. Bydelen hjelper deg med å finne tjenester for barn, skole og helse.

Bruk denne siden for å finne ut hvilken bydel du bor i.

Rett til bolig

Bo i asylmottak

Mens du venter på oppholdstillatelse har du rett til å bo på et asylmottak.

  • Du kan fortelle politiet at du trenger et sted å bo, slik at de kan be UDI om å finne plass i et asylmottak til deg.
  • Kontakt NAV-kontoret i bydelen du oppholder deg i om du trenger å komme i kontakt med politiet eller UDI. NAV-kontoret kan også vurdere om du kan få hjelpen du trenger i bydelen.

Bo privat

Bor du privat mens du venter på å få vedtak om opphold, kan du søke bydelen og UDI om å få dette godkjent som en alternativ mottaksplass. Da får du de samme rettighetene som om du bor i et asylmottak.

Informasjon om alternativ mottaksplass og digitalt søknadsskjema (udi.no).

Penger til mat og nødvendige utgifter

Mens du venter på oppholdstillatelse kan du ha rett til å få penger til mat og andre ting som er absolutt nødvendige. Dette gjelder både om du bor i asylmottak eller har fått godkjent en alternativ mottaksplass.

Du kan søke om penger til mat og det mest nødvendige, dersom du ikke har egne penger eller mangler tilgang til pengene dine. NAV-kontoret vurderer din situasjon individuelt, og gir deg et brev med svar på om du har rett til penger og hvor mye.

Utbetaling av penger fra NAV

Kronekort er et betalingskort som NAV kan sette inn penger på. Bruk dette kortet til å betale i butikker, eller til å ta ut kontanter i en minibank. Du får en privat 4-sifret PIN-kode til kortet.

Barnehage og skole til barn

Når familien har søkt om kollektiv beskyttelse, får barn rett til å gå på skole og tilbud om barnehage.

Barn 0-5 år

Alle barn under 6 år har rett til barnehageplass.

Hvis du og barnet ditt ikke har norsk d-nummer eller fødselsnummer, må du ta kontakt med bydelen for å kunne søke. For å få hjelp til å søke barnehageplass kan du også ringe Oslo kommunes kontaktsenter på 2180 2180.

Hvis du deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger vil barna dine bli prioritert i barnehageopptaket. Det betyr at barna kan få barnehageplass raskere hvis du deltar i programmet.

Dynekilen barnehage tilbyr gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger. Dette gjelder for flytkninger med bostedsbevis og botid under 2 år i Norge.

Barn 6-16 år

Barn mellom 6 og 16 år som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, har rett til og plikt til å gå på skole. De rett på et skoletilbud så fort som mulig, og innen tre måneder. Ungdom mellom 16 og 18 som ikke snakker norsk, kan få språkopplæring.

Barn har rett til å gå på skole. Ta kontakt med en skole i nærheten av der du bor, så får du hjelp med å få skoleplass til dine barn.

Trenger du helsehjelp?

Alle som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Når du har søkt om kollektiv beskyttelse har du tilgang til alle nødvendige helsetjenester.

Akutt helsehjelp

Dra til Oslo legevakt.

  • Adresse: Storgata 40
  • Telefonnummer: 116 117
  • Fare for liv og helse? Ring nødnummer 113

Gå til en lege

Du har rett til fastlege. Det betyr at du kan gå til samme lege under hele ditt opphold i Oslo.

Tannlege

Voksne må vanligvis betale for tannlege.

Barn under 18 år får tilbud om gratis tannlege. Barnet må gå til en offentlig tannlege for å få behandlingen gratis. Kontakt bydelen din for å få vite hvor du skal gå.

Opplever du press, tvang eller vold?

Politiet skal ta vare på tryggheten til alle innbyggerne i Norge. Det gjelder også deg som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Informasjon om dine rettigheter og hvem som kan hjelpe deg i ulike situasjoner (politiet.no)

Hva skjer når du får oppholdstillatelse?

Når du har fått oppholdstillatelse, kan du bosette deg i en kommune.

  • Du må ha en avtale med det offentlige for å ha rett til å delta på et introduksjonsprogram og til å få økonomisk støtte.
  • Hvis du bor privat nå og trenger hjelp av det offentlige med å finne bolig, må du selv søke IMDi om bosetting med offentlig hjelp.
  • Søknadsskjema (imdi.no)

Avtalt selvbosetting

Har du funnet en bolig, kan du søke om «avtalt selvbosetting» på NAV-kontoret i bydelen som boligen ligger i.

  • For å få avtalt selvbosetting må bydelen vurdere husleiekontrakten og undersøke med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om du er klar for bosetting.
  • Har du allerede blitt tildelt en annen bosettingskommune enn Oslo, kan du ikke søke om avtalt selvbosetting.

Hvis du klarer deg uten økonomisk støtte eller introduksjonsprogram, står du fritt til å bosette deg hvor som helst i landet.