Flyktning fra Ukraina - med oppholdstillatelse

Dette er informasjon til deg som er flyktning fra Ukraina, bosatt i Oslo og har oppholdstillatelse. Du har rett på flere tjenester fra kommunen, for eksempel bolig, helsetilbud, skole og utdanning.  

NAV-kontor

NAV-kontoret i din bydel kan hjelpe deg med å få bolig, finne jobb og kan gi deg økonomisk støtte. NAV har ansvaret for introduksjonsprogrammet der du kan lære norsk og bli kjent med det norske samfunnet.

Finn din bydel

Oslo er delt opp i 15 bydeler. Bydelen du bor i tilbyr deg flere tjenester.

Bruk denne siden for å finne ut hvilken bydel du bor i.

Bolig

Du har rett til å få hjelp fra kommunen med å finne en bolig når du skal bosettes i Oslo. Bydelene i Oslo tildeler bolig. Du kan også finne en egen bolig. Da må du kontakte bydelen boligen ligger i, for å få kontrakten godkjent.

Penger til mat og nødvendige utgifter

Når du har blitt bosatt gjennom avtale med det offentlige har du rett til å få penger til mat og nødvendige ting. Det er bydelen du bor i som hjelper deg med dette til du har en egen inntekt.

Barnehage og skole

Alle barn under 6 år har rett til barnehageplass.

Hvis du og barnet ditt ikke har norsk d-nummer eller fødselsnummer, må du ta kontakt med bydelen for å kunne søke. For å få hjelp til å søke barnehageplass kan du også ringe Oslo kommunes kontaktsenter på 2180 2180.
Hvis du deltar i Oslo kommunes introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger vil barna dine bli prioritert i barnehageopptaket. Det betyr at barna kan få barnehageplass raskere hvis du deltar i programmet.

Dynekilen barnehage tilbyr gratis barnehageplasser i inntil 12 måneder til flyktninger. Dette gjelder for flytkninger med bostedsbevis og botid under 2 år i Norge.

Barn mellom 6 og 16 år som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, har rett til og plikt til å gå på skole. De rett på et skoletilbud så fort som mulig, og innen tre måneder. Ungdom mellom 16 og 18 som ikke snakker norsk, kan få språkopplæring.

Hvis du trenger helsehjelp

Alle som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig helsehjelp. Når du har søkt om kollektiv beskyttelse har du tilgang til alle nødvendige helsetjenester.

Gratis helseundersøkelse

Du har rett til én gratis helseundersøkelse i løpet av de tre første månedene du er i Norge. Helseundersøkelsen er frivillig og utføres i bydelen du bor i. Helseundersøkelsen blir vanligvis utført av en helsesykepleier eller lege.

Akutt helsehjelp

Dra til Oslo legevakt.

  • Adresse: Storgata 40
  • Telefonnummer: 116 117
  • Fare for liv og helse? Ring nødnummer 113

Gå til en lege

Du har rett til fastlege. Det betyr at du kan gå til samme lege under hele ditt opphold i Oslo.

Tannlege

Voksne må vanligvis betale for tannlege.

Barn under 18 år får tilbud om gratis tannlege. Barnet må gå til en offentlig tannlege for å få behandlingen gratis. Kontakt bydelen din for å få vite hvor du skal gå.

Her kan du lese om helsetjenester og dine rettigheter (helsenorge.no).

Norskopplæring og introduksjonsprogram

Hvis du er mellom 18 og 55 år, har du rett til å delta i introduksjonsprogrammet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk. Du kan få norskopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. Du får økonomisk støtte den tiden du er i introduksjonsprogrammet.

Ta kontakt med NAV-kontoret i bydelen du bor i for å få vite mer om introduksjonsprogrammet.

Du kan lese mer om tilbud og tjenester til asylsøker og flyktninger her.

Jobb

Du kan jobbe i Norge når du har fått oppholdstillatelse.

NAV-kontoret i bydelen du bor i kan hjelpe deg med å komme i kontakt med arbeidsgivere.

Mer om hvordan norsk arbeidsliv fungerer, og rettigheter og plikter du har som arbeidstaker (arbeidstilsynet.no)

Hvis du opplever du press, tvang eller vold

Politiet skal ta vare på tryggheten til alle som oppholder seg i Norge. Det gjelder også deg som har flyktet fra krigen i Ukraina.

Informasjon om dine rettigheter og hvem som kan hjelpe deg i ulike situasjoner (politiet.no)

Livet i Oslo 

Her kan du lese mer om livet i Oslo, og få informasjon om blant annet transport, nødetater og tips for å handle og bruke byen.

Gratis aktivitetstilbud

Det finnes mange frivillige lag, klubber og organisasjoner som jobber med aktiviteter for barn, unge og voksne.

Oslo Røde kors har mange aktiviteter for flyktninger, som norsktrening og flyktningguide, men også ulike møteplasser og aktiviteter for barn og unge.
Kontakt Oslo Røde kors :

Søk om å få en flyktningguide:

Caritas - Caritas Ressurssenter for innvandrere gir informasjon og veiledning til innvandrere i Oslo. Caritas har frivillige som snakker ukrainsk, russisk, norsk og engelsk.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) tilbyr rettshjelp og støtte til mennesker på flukt.

Likestilling, inkludering, nettverk (LIN) tilbyr norsktrening, gratis rettshjelp, støttesamtale på ulike språk.

Foreninger og møteplasser for ukrainske flyktninger: