Bidra for flyktninger i Bydel Ullern

Vi bosetter rundt 100 flyktninger i Bydel Ullern hvert år. Du som allerede er innbygger i bydelen, kan gjøre mye for å ta i mot en ny nabo. Få tips her:

Bilde av mennesker med strikketøy
Foto: Ullern frivillighetssentral. Bilde: Oslo kommune

Du kan hjelpe til med å få flyktningene til å føle seg velkomne og hjemme. Flyktningene skal ha bolig, lære seg norsk, få tilbud om skole og barnehage, jobbe og delta i lek og aktiviteter.

Vil du være med og gjøre en forskjell for flyktninger i Bydel Ullern?

Bydel Ullern samarbeider med Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon om flyktninger som skal bosettes i bydelen. En viktig forutsetning for å bli inkludert og integrert i lokalsamfunnet spesielt og samfunnet generelt, er å lære norsk språk og få kjennskap til norsk kultur. Ullern Frivilligsentral jobber for at menneskene i bydelen erfarer respekt, rettferdighet og omsorg – det gjelder alle også de som akkurat er kommet til bydelen vår.

Her kan du lese mer om Ullern Frivilligsentral.

Vi tilbyr:

  • Ullern-venn: Tirsdager fra kl. 17:00 til 19:00.

  • Torsdagstur og torsdagslunsj: Torsdager fra kl. 11:00 – 13:30

  • Språkkafé: Torsdager fra kl. 17:00 til 19:00.

  • Kunstuttrykksgrupper: Onsdager fra kl 16.30-19:00

  • «Fra Loft Til Stue»: Onsdager og torsdager fra kl. 10.00 – 14.00

Frivillige til våre ulike aktiviteter

Vi trenger frivillige til alle våre aktiviteter. Som frivillig er du med på å bidra til en bedre hverdag for de som trenger det. Fellesskap er viktig for trivsel og livskvalitet.

Ullern-Venn

Her møtes mennesker i alle aldre og fra forskjellige kulturer til uformelle møter, hygge og gode samtaler hver tirsdag. Ullern-venn er i praksis kontakt mellom enkeltpersoner og/eller familier som inviterer flyktningene inn i lokalmiljøet.

Torsdagstur og torsdagslunsj

Turer i nærområdet med felles lunsj etter turen. Vanligvis går rundt 15-25 personer på tur sammen. For flyktninger er dette en fin måte å bli kjent med nærmiljøet på.

Språkkafé

Språkkafeen åpner vi etter avtale og når det er behov for språkopplæring i norsk. Deltakerne deles inn i grupper og det tas opp ulike og aktuelle temaer etter behov.

Kunstuttrykk

Lukkede grupper på 10-15 personer for flyktninger og frivillige som møtes seks ganger ukentlig. Flyktningene rekrutteres i samarbeid med NAV Ullern som godkjenner aktiviteten som kompetanseheving. Se mer her

Bevegelse og maling er tematisk og gruppen ledes av kunst- og uttrykksterapeuter. Hver gruppe avsluttes med felles utstilling. Målet er å omdanne utfordringer/traumer til ressurser, slik at hverdagen blir bedre.

"Fra Loft Til Stue"

Er et arbeidspraksisprosjekt hvor målet er å gi arbeidserfaring, motvirke utenforskap og skape gode sosiale arenaer der gjensidighet og fellesskap står i fokus. Tiltaket er rettet mot flyktninger og andre som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. Frivillige bidrar til at flyktningene får utvidet nettverket sitt og mulighet til å opparbeide seg referanser til fremtidige jobbmuligheter. Les mer om prosjektet her.

Strikkedugnad – strikk for et varmere samfunn

  • Mange flyktninger har opp gjennom årene deltatt i ulike strikkekampanjer sammen med Ullern Frivilligsentral og Kirkens Bymisjon. Manger av flyktningene kan både strikke og hekle fra hjemlandet sitt og har hatt stor glede av disse kampanjene.

Les mer om strikkedugnad her.

Besøk strikkekampanjen på Facebook

Ønsker du å bli frivillig ved Ullern Frivilligsentral/Kirkens Bymisjon?

Da kan du registrere deg her.

NB: Etter å ha fylt ut navn, adresse osv. og trykket på «neste», velger du «Ullern Frivilligsentral på prioritet 1. nederst i rullgardin-menyen. Da blir du registrert direkte som frivillig hos oss.

Du kan også kontakte oss direkte:
E-post: ullernfrivilligsentral@bymisjon.no
Telefon: 22 52 30 05, mandag – torsdag kl. 10:00-15:00
(Legg gjerne igjen beskjed på svarer, så ringer vi deg tilbake)

Besøksadresse: Hoffsveien 25, 0275 Oslo Se i kart
Postadresse: Postboks 27 Smestad, 0309 Oslo

Tilby praksisplass

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet trenger å praktisere språket. Den beste måten å gjøre det på er i kombinasjon med å jobbe. Bydelen har opprettet flere praksisplasser i kommunale barnehager. Vi trenger imidlertid også kontakter innen IT, bygg/ingeniør, økonomi og regnskap hvor flyktninger med høyere utdanning kan hospitere for å få erfaring fra norsk arbeidsliv samtidig som de lærer seg norsk. Det koster ingenting for arbeidsgiver å opprette praksisplasser/kortere hospiteringsavtaler.
Vi ønsker også kontakt med steder hvor det er muligheter for betalt arbeid; da for personer som har gått en stund på norskopplæring og/eller snakker engelsk.
Bydelen bidrar med en kontaktperson, og det kan være muligheter for økonomiske støtteordninger.

Les NAV sin veiviser for arbeidsgivere om inkludering.

Kontakperson i NAV

Ellen Torjussen
E-post: ellen.torjussen@nav.no

Leie ut bolig

Her kan du lese mer om å leie ut bolig til flyktninger.

Se også

Flyktninger og inkludering

Frivillighetsmelding for Bydel Ullern 2014-2018

Bydel Ullern