Til innhold
Flyktninger og inkludering

Bedre innsats for integrering av flyktninger

Hva gjør Oslo kommune for å få bedre og raskere integrering av nyankomne flyktninger?

I meldingen "Oslo kommunes innsats knyttet til mottak av asylsøkere og integrering av nyankomne flyktninger" blir kommunens innsats gjennomgått og drøftet. 

Meldingen ble vedtatt av byrådet torsdag 19. januar 2017 i byrådssak 5/17.

Byrådet takker alle som har bidratt, gjennom innspill i høringsmøter, arbeidsgrupper og høringsuttalelser. I arbeidet med meldingen har vi møtt engasjement og velvillighet fra frivillige, deres organisasjoner og statlige og kommunale virksomheter.