Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Utdanningen bygger på enten yrkesfaglige utdanningsprogram med fag- eller svennebrev, eller på lang relevant praksis uten fagbrev. Enkelte studier kan bygge på studieforberedende utdanningsprogram.

De ulike utdanningene varer fra et til to år, og tilbys som heltids- eller deltidsstudier, på skole eller som nettstudier.

Studier ved fagskole (utdanning.no)

Høyere yrkesfaglig utdanning skiller seg fra annen høyere utdanning på en del områder. Det er ikke krav om at opplæringen skal være forskningsbasert. Derimot er et viktig krav at utdanningenes innhold er relevante for det enkelte yrket. Tilbudene skal være direkte koblet til arbeids- og næringslivets behov.

Les mer om høyere yrkesfaglig utdanning (utdanning.no)

Fagskolen i Oslo

Oslo har en egen fagskole. Her finner du informasjon om studietilbud, hvordan du søker og kontaktinformasjon.

Fagskolen i Oslo