Smart fartsdemping 

Hvordan finne fartsdempende tiltak som også ivaretar fremkommeligheten for kollektivtransport og utrykningskjøretøy?

Pilotprosjekt

I pilotprosjektet Smart fartsdemping innhenter vi innsikt om nye fartsdempende tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter/gående og syklende, samt sikre fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy som brannbiler og ambulanser.

Tradisjonelle fartshumper har noen ulemper. Store kjøretøy som busser og utrykningskjøretøy må bremse ned en god del under fartsgrensen for å ivareta komfort om bord og for å unngå skade på kjøretøy. Dette er spesielt en utfordring i vintersesongen på grunn av kjøreforhold med is og snø, som kan gjøre det vanskelig å komme i gang igjen i oppoverbakker. Tradisjonelle fartshumper kan også skape uønsket støy og vibrasjoner i tilknyttede boliger med dårlige grunnforhold.

Test av IFD i Toftes gate og Sognsveien

Prosjektet har i to omganger testet ut en ny type fartshump, som ikke er testet tidligere i Norge. Første test ble gjennomført i Toftes gate i november 2020, mens den andre startet desember 2021 i Sognsveien. Fartshumpen er av typen Intelligente fartsdempere (IFD), og er laget i betong med fartsdempere i gummi som gir etter for tyngre kjøretøy. Denne fartshumpen har hatt god effekt i flere kommuner i Sverige, som prosjektet har vært i kontakt med.

Den nye fartshumpen ble testet i Toftes gate, med mål om å fortsatt dempe farten, øke fremkommeligheten for brann og redning og redusere vibrasjoner i nærliggende bygninger. Alt dette uten at det går ut over trafikksikkerheten.

Etter installasjon av ny fartsdemper i Toftes gate så vi raskt at den ikke hadde ønsket effekt på vibrasjonene og prosjektet besluttet at den skulle fjernes tidligere enn planlagt.
Basert på dialog med Brann og redningsetaten (BRE) valgte prosjektet å teste fartsdemperen på nytt i Sognsveien da den kan bidra til å redusere utrykningstiden.

Læringsrapport IFD

I løpet av testperioden i Toftes gate og Sognsveien har prosjektet evaluert IFD som et nytt fartsdempende tiltak. IFD ble fjernet sommeren 2022 i Sognsveien.

Det er utarbeidet en læringsrapport for utprøving av IDF i Toftes gate og Sognsveien. Rapporten oppsummerer innsikt fra installasjon og erfaringer fra svenske kommuner som har etablert IFD. I tillegg oppsummerer rapporten innsikt fra beboere, Brann og redningsetaten, politiet, ambulansen, motorsyklister og bussjåfører. Det er også gjort tester av fartsdemperen og gjennomført fartsmålinger (før og etter etablering av IFD).

Mål

  • Ivareta trafikksikkerheten og fartsgrensen
  • Ivareta fremkommeligheten for kollektivtransport og store utrykningskjøretøy
    • Sikre komfort om bord, hindre skader på kjøretøy og unødvendig bremsing
    • Sikre fremkommelighet for store utrykningskjøretøy som brannbiler
  • Redusere vibrasjoner i bakken

Oppsummering av funnene

Erfaringene fra begge lokasjoner i Oslo og fra Sverige viser at fartsdemperen tilsynelatende har en god fartsreduserende effekt. Derimot er effekten på fremkommelighet mer delt, og det viser seg at IFD ikke er med på å minimere vibrasjoner i bakken. At fremkommelighet er delt betyr at den har god effekt på utrykningskjøretøy (raskere utrykningstid), mens bussjåførenes og ambulansesjåførenes subjektive erfaringer ikke var udelt positive. Fartsmålinger fra Sognsveien tyder likevel på at bussene etter installasjonen hadde høyere fart over fartsdemperen. Fartsdemperene viste seg også å lage en type støy som var plagsom for beboere.

Veien videre

I områder der vanlige fartshumper gir vibrasjoner i nærliggende bygg fortsetter Bymiljøetaten å utforske andre fartsdempende tiltak. Det kan også bli aktuelt å teste andre nye fartsdempende løsninger andre steder og/eller bruke eksisterende løsninger på nye måter for å oppnå målene.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjekt for Smart fartsdemping er en del av Smartere transport i Oslo-regionen (STOR). Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter.
De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: