Pilotprosjekt for HC-parkering

Hvordan kan vi skape en lettere hverdag for personer som bruker parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede (HC-parkering) i Oslo sentrum?

Hva skal vi gjøre?

I dette pilotprosjektet ønsker vi å optimalisere dagens parkeringstilbud for forflytningshemmede og forbedre arealutnyttelsen i Oslo sentrum.

Arbeidsområdene i pilotprosjektet er basert på innspill fra relevante interesseorganisasjoner og forflytningshemmede med parkeringstillatelse for (HC-kort). Nå jobber vi på to arbeidsområder:

  • Uttesting av smart parkeringsløsning og sluttbrukerløsning.
  • Helhetlig og god brukeropplevelse for personer som benytter HC-parkering i Oslo sentrum.

Smart parkering

I denne delen av pilotprosjektet ønsker vi å finne ut om parkeringssituasjonen kan forenkles for personer med HC-kort ved å introdusere en smart parkeringsløsning som registrerer om en HC-parkeringsplass er ledig eller opptatt, og videre deler denne informasjonen med brukeren.

I januar 2021 ble det installert bakkesensorer på alle tilgjengelige HC-parkeringsplasser innenfor Ring 1. Dette er en utprøving som i første omgang skal vare ut høsten 2022. I denne perioden skal vi undersøke nytteverdien av løsningen for personer med HC-kort. Vi vil også vurdere om løsningen er nyttig for kommunens saksbehandlere.

Last ned appen

Du får tilgang på løysningen ved å laste ned kommunens parkeringsapp, Bil i Oslo. Denne finner du i App Store eller Google Play. Dersom du ikke ønsker å logge inn i appen kan du velge «vis parkeringskart» på førstesiden i appen. Se instruksjonsvideo for parkeringsappen lengre nede i artikkelen.

Har du HC-kort og ønsker å si din mening om løsningen? Send en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Helhetlig og god brukeropplevelse

I denne delen av pilotprosjektet ønsker vi å sikre at informasjonsflyten mellom Bymiljøetaten og brukeren av HC-parkering er så god som mulig. I løpet av våren 2021 utforsket vi problemstillinger knyttet informasjon til i kart og datadeling. Dette arbeidet skal evalueres høsten 2022. Videre vil vi se nærmere på hvordan Bymiljøetaten bedre kan informere om midlertidig flytting av HC-plasser i forbindelse med vegarbeid og lignende.

Mål

Effektmål

  • Forbedre parkeringssituasjonen for person med HC-kort uten å øke antallet HC-parkeringsplasser.

Læringsmål

  • Øke innsikten i behovene til personer som bruker HC-parkering i Oslo sentrum.
  • Øke kunnskapen om bruk av HC-parkeringsplasser i Oslo sentrum.
  • Skaffe innsikt i det teknologiske mulighetsrommet innen parkering.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet HC-parkering er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter.

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er:

Introduksjonsvideoer

Kontakt oss