Varsling av oppstart av planarbeid - Ny vannforsyning Oslo- Stammnett

Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten varsler oppstart av planarbeid for nye vannanlegg i bydelene Alna, Bjerke, Nordre Aker og Sagene. Formålet er å føre rent vann i tunnel fra Sagene til Disen og videre østover til Trosterud, og i en tunnel fra vannbehandlingsanlegget på Oset (Kjelsås) til Disen. I tillegg planlegges et nytt beredskapsbasseng øst for Trosterud.

Plikten til å varsle om dette er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9.

Åpne informasjonsmøter

I forbindelse med planarbeidet vil det bli arrangert åpne informasjonsmøter. Se kalenderen vår for informasjonsmøter.

Innspill til planarbeidet kan sendes til Vann‐ og avløpsetaten på e-post eller som vanlig brev:

Merk henvendelsen med «NVO - Stamnett» eller «Stamnettprosjektet»

Kontakt

Lenke til saksinnsyn til Plan- og bygningsetaten.

Les mer om ny vannforsyning Oslo – Stamnett