Pressekontakter i Utdanningsetaten

Send SMS dersom du ikke får svar, så skal vi forsøke å hjelpe deg selv om vi er i møter.

Pressekontakter

Pressekontaktene har ansvar for ulike tema. Hvis du er usikker på hvem som er rett person, kontakt en av oss, så hjelper vi deg videre.

Vi svarer på pressehenvendelser i arbeidstiden, kl. 08-16. Etter kl. 16:00 og i helgen svarer vi på hastesaker som ikke kan vente. Kontakt kommunikasjonsdirektør Randi Hagen Eriksrud utenfor ordinær arbeidetid.

Hvem kan du spørre om hva?

Linda Sørfjord

E-post: linda.sorfjord@osloskolen.no
Mobil: 93 01 91 32

Spør meg om læringsmiljø, spesialundervisning, mangfold, språk, personal, organisasjon, kompetanseutvikling, HMS.

Gro Rognmo

E-post: gro.rognmo@osloskolen.no
Mobil: 91 82 96 67

Spør meg om videregående opplæring, voksenopplæring og privatisteksamen, fagopplæring, skoleanlegg, uteområder, skolebehovsplan, nye skolebygg, rehabilitering og inntaksområder.

Heidi M. Skjebstad

E-post: heidi.skjebstad@osloskolen.no
Mobil: 97 18 21 59

Spør meg om prøver, eksamen, vurdering, korona, budsjett, svømming, AKS og andre skoletilbud som Sjøskolen, Markaskolen, musikk- og ballettilbud, Sommerskolen Oslo.

Andrea Mikalsen Rodriguez

E-post: andrea.rodriguez@osloskolen.no
Mobil: 46 77 47 26

Spør meg om skoleanlegg, uteområder, skolebehovsplan, nye skolebygg, rehabilitering og inntaksområder.

Randi Hagen Eriksrud

kommunikasjonsdirektør
Epost: randi.eriksrud@osloskolen.no
Mobil: 94 01 88 51

Logging av mediehenvendelser

Mediehenvendelser til Utdanningsetaten blir logget i datasystemet CIM. Vi logger dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, mobilnummer og e-postadresse, samt hva henvendelsen gjelder og eventuell e-postutveksling. Dette lagres slik at vi har oversikt over oppfølgingen av din henvendelse. Opplysningene blir kun brukt internt i Kommunikasjonenheten og opplysningene utleveres eller deles ikke med noen andre.

Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din og henvendelsen din skal logges, eller du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere henvendelser, gi oss beskjed på e-post til: linda.sorfjord@osloskolen.no