Kunngjøringer fra Utdanningsetaten

Ungdomsskoletilhørighet for Ljan, Nordstrand, Fernanda Nissen og Løren skole

Utdanningsetaten foreslår å endre den geografiske grensen for ungdomsskoletilhørighet for Ljan, Nordstrand, Fernanda Nissen og Løren skole.