Kunngjøringer fra Utdanningsetaten

Opprettelse av inntaksområde for ny skole i Bjørvika

Utdanningsetaten foreslår inntaksområdet ny skole i Bjørvika.