Høring av ungdomsskoletilhørighet og endring av inntaksområdet

I 2023 og 2024 åpner to nye ungdomsskoler i bydel Sagene, og i tillegg blir Bjølsen skole omstrukturert til ren barneskole. Utdanningsetaten ønsker dine innspill.

Til skolestart 2023 og 2024 åpner to nye ungdomsskoler i bydel Sagene, Voldsløkka og Bentsebrua skoler. I tillegg blir Bjølsen skole omstrukturert til en ren barneskole til skolestart 2023. Utdanningsetaten vil vite hva du mener, og har høring fra 27. september – 23. oktober.
Endelig beslutning blir offentlig etter 1. november.

Høringsforslag

Ungdomsskoletilhørighet for Voldsløkka og Bentsebrua skoler

Ny Voldsløkka skole åpner til skolestart 2023 og Bentsebrua skole åpner til skolestart 2024. Det foreslås at:

  • Elever fra Berg og Bjølsen skoler får ungdomsskoletilhørighet ved Voldsløkka skole
  • Elever fra Fernanda Nissen og Lilleborg skoler får ungdomsskoletilhørighet ved Bentsebrua skole

Bentsebrua skole åpner ett år etter Voldsløkka skole, og det er derfor nødvendig med en midlertidig ordning for skoleåret 2023/24. I Skolebehovsplan 2022-2031 ble det derfor skissert at alle elevene fra Bjølsen, Lilleborg, Fernanda Nissen og Berg skoler skal gå på Voldsløkka skole når den åpner til skolestart.

Skolestart 2023

Til skolestart 2023 vil Voldsløkka skole motta elever fra Bjølsen, Berg, Fernanda Nissen og Lilleborg skoler. Alle elevene fortsetter sin skolegang ved Voldsløkka skole ut 10. trinn. Samtidig blir 9. og 10. trinn fra Bjølsen skole også overført til Voldsløkka skole høsten 2023. Bjølsen skole omstruktureres samtidig til ren barneskole med tre klasserekker.

Skolestart 2024

Til skolestart 2024 åpner ny ungdomsskole, Bentsebrua skole. Skolen åpner med kun 8. trinn det første skoleåret, 2024/25. Skolens tilbud vil deretter utvides til å gjelde 9. og 10. trinn fra skolestart 2025 og 2026. Dette betyr at elever fra Fernanda Nissen skole og Lilleborg skole som skal begynne i 8. trinn fra skolestart 2024 og framover får ungdomsskoletilhørighet til Bentsebrua skole. Fra skolestart 2024 vil Voldsløkka skole motta elever fra Berg skole og Bjølsen skole.

Det har også vært vurdert å gi deler av Tåsen skole tilhørighet til Voldsløkka skole for å avlaste Nordberg skole, men nyere vurdering av behov i området tilsier at dette ikke er nødvendig per nå. Det forslås derfor ingen endring av skoletilhørighet for Tåsen skole. Elever som sogner til Tåsen skole og som ønsker å gå Voldsløkka skole har mulighet til å søke skolebytte.

Inntaksområdet for Bjølsen og Sagene skoler

Bjølsen skole vil utvides med én klasserekke og får dermed kapasitet til tre klasser på hvert trinn. Dette medfører at skolen vil få bedre kapasitet og kan avlaste Sagene skole. Det foreslås at adressen som beskrevet nedenfor, overføres fra Sagene til Bjølsen skole:

  • Dannevigsveien 2-8, 12, 16,18ABC
  • Maridalsveien 129-152
  • Arendalsgata 5,20C og 20D
  • Thurmans gate 10ABC - 16ABC
  • Stockfeldts gate 51AB - 60ABC
  • Pontoppidans 9AB,10-15
  • Kierschows gate 1-7
  • Ulelands gate 63ABC- 67ABC

Høringsfrist: 23. oktober

Din mening sendes som høringssvar via digitalt skjema.