Styremøter i Undervisningsbygg

Her finner du kjøreplaner og sakspapirer fra styremøtene i Undervisningsbygg, fra og med 2019.

Plan for styremøter 2020

  • 14. februar klokken 08:00–12:00
  • 19. mars klokken 08:00–12:00
  • 29. april klokken 08:00–12:00
  • 27. mai klokken 10:00–17:00
  • 18. juni klokken 12:00–16:00
  • 10. september klokken 08:00–12:00
  • 8. oktober klokken 08:00–12:00
  • 12. november klokken 08:00–12:00
  • 10. desember klokken 08:00–12:00

Innkallinger/kjøreplaner og sakspapirer 2019