Undervisningsbygg Oslo KF

Styremøte Undervisningsbygg Oslo KF

Tid og sted

Sted

Grensesvingen 7, 0661 OSLO
Døgnåpen vakttelefon: Ring 982 30 078 ved uønskede hendelser (brann, vannlekkasjer, hærverk, innbrudd) utenom vanlig arbeidstid (mandag–fredag 08.00–15.30).