Vollebekk skole - ferdig i 2017

Vi bygger ny 1-10 skole på Vollebekk.

Vollebekk skole er en helt ny skole, som sto ferdig til skolestart 2017.

Skolen bygges som en kombinert barne- og ungdomsskole (1-10) med plass til 780 elever, samt 24 elevplasser i en spesialavdeling. Skolen får to klasserekker på barnetrinnet og fire klasserekker på ungdomstrinnet.

Skolen bygges som passivhus og blir fordelt over fire etasjer med to gymsaler. 

Hvem er ansvarlig?

Utdanningsetaten er bestiller.

Undervisningsbygg er byggherre.

Totalentreprenør: Wegger & Kvalsvik entreprenør.

Arkitekt: L2 Arkitekter.

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS.

Beregnet kostnad

Bygging av skolen skal koster 440,9 millioner kroner.

Postadresse

Undervisningsbygg, Postboks 6473 Etterstad, 0605 OSLO

Besøksadresse

Vollebekkveien 1, 0598 OSLO