Til innhold
Ferdigstilte skoleprosjekter

Munkerud skole er en helt ny 1-7 skole på Nordstrand i Oslo med kapasitet til 840 elever.

Gamle Munkerud skole ble revet. Den nye skolen har et areal på 9 170 kvadratmeter og var ferdig til skolestart 2016. Skolebygget ligger idyllisk til med mye småhusbebyggelse, noe som ble tatt hensyn til under byggingen.

Det er lagt vekt på å skape et transparent bygg med løsninger som gir god anledning til innsyn og utsyn, og materialmessig er det beholdt noe av den gamle skolens karakter gjennom å bruke hvit tegl i kombinasjon med tre.

Skolegården er godt utformet med tanke på universell utforming, og skolebygget er flott og funksjonelt. Skolen er bygget som et passivhus, og det er etablert et geovarmeanlegg.

 

Se også