Til innhold
Ferdigstilte skoleprosjekter

Hellerud videregående skole har behov for oppgradering.

Hva skal vi gjøre?

Bygg E og F ved Hellerud videregående skole skal utbedres etter dagens standard. 

Arbeidene består av

  • rehabilitere alle utvendige teglfasader
  • skifte vinduer
  • ny drenering utvendig
  • skifte takkonstruksjoner
  • oppgradere taket til å tåle dagens snølast
  • oppgradere alle innvendige flater
  • ny ventilasjon og skifte ventilasjon
  • røranlegg over gulv på grunn og sanitærutstyr
  • universell utforming - hvor vi skifter heisen
  • oppgradere bygget etter dagens brannforskrifter

Undervisningsbygg tilbyr midlertidige paviljonger for lærere og elever under rehabiliteringen av skolen.

Når er skolen ferdig?

Byggestart er august 2015. Planlagt ferdigstillelse av skolen er i årsskiftet 2016/2017.

Hvem er ansvarlig?

Undervisningsbygg er byggherre.

Utdanningsetaten er bestiller.

Oppgraderingen koster rundt 100 millioner kroner. 

Kontakt oss

Undervisningsbygg

Prosjektleder

Knut Vidar Gule

Mobilnummer
930 08 645

E-post

Postadresse

Undervisningsbygg, Postboks 6473 Etterstad, 0605 OSLO

Besøksadresse

Wilhelm Stenersens vei 6, 0671 OSLO