Senter for fagutvikling og forskning

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, utviklet for helsefagarbeidere

Om aktiviteten

Kompetansehevende tiltak innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt har over lengre tid vært et stort satsingsområde i Norge. Covid-19-pandemien har absolutt aktualisert behovet. Opplæringspakken gir innføring i behandling og omsorg til pasienter med kort forventet levetid, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer.

Opplæringspakken er tilgjengelig på en digital læringsplattform og det legges opp til både individuelt arbeid og arbeid og refleksjon i en læringsgruppe på eget arbeidssted. Gruppene ledes av en mentor/ veileder som får oppfølging av Senter for fagutvikling og forskning/USHT Oslo. Mentor rekrutteres fra eget tjenestested og har kompetanse i lindrende behandling og omsorg og/eller veiledning. 

Målgruppen 

Opplæringspakken er beregnet på helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i helsehus, langtidshjem, samlokaliserte boliger eller hjemmebaserte tjenester. Andre ansatte kan også ha nytte av opplæringen. 

Oppstartsamling for mentorer og gruppedeltakere

Tid

12.10.2020. Kl.13.00 - 15.00

Sted

Digitalt møte på Teams. Alle påmeldte får lenke i mail og det settes opp teknisk prøvetime for de som ønsker å teste ut de tekniske løsningene i forkant av oppstartsamlingen. 
Deretter planlegger mentor sammen med gruppen, tid og sted for gruppesamlinger lokalt. 

Kursavgift: Lisensene til den digitale pakken betales av SFF/USHT Oslo, så opplæringen er kostnadsfri.

Påmelding

Gruppedeltakere og mentor meldes på samlet fra hvert tjenestested med navn, mailadresse og telefonnummer til annikaborg.diesen@sye.oslo.kommune.no 

Påmeldingsfrist

21. september 2020.

Kontakt

Ved behov for ytterligere opplysninger, kontakt:

Annika Borg Diesen, SFF/ USHT Oslo.  Mob 913 14 327 
Se ellers vedlagte informasjonsskriv for oppstartsamling for mer detaljert informasjon. Program for oppstartsamlingen den 12. oktober blir sendt ut i forkant til de påmeldte. 

Pris og påmelding

Påmeldingsfrist:

Påmeldingsfristen er passert mandag 21. september.

Tid og sted

Dato

Mandag 12. oktober

Tid

13:00-15:00

Sted

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO