Til innhold
Senter for fagutvikling og forskning

Demensomsorgens ABC perm 2, fagseminar 1

Tid og sted

Dato

Torsdag 26. mars

Tid

09:00-15:00

Sted

Kabelgaten 10-12

Om aktiviteten

Demensomsorgens ABC er et nasjonalt, tverrfaglig kompetanseopplegg som går over to år og er utarbeidet av Aldring og helse. Deltakerne møtes i grupper på arbeidstedet ca. hver andre til tredje uke for å gå igjennom og reflekterer sammen over innholdet i heftene som er i permene. Man går igjennom en perm på ett år.

Det er 4 fagseminardager i løpet av to år og alle fagseminarene er obligatoriske. Det ett fagseminar pr. halvår.

Det er ikke eksamen på dette kompetanseopplegget.

Alle deltakerne må ha vært tilstede på 80% av alle gruppesamlingene i hver perm. Elektronisk kursbevis sendes automatisk ut etter hver perm.

Gruppene settes sammen av deltakere fra forskjellige avdelinger eller soner , slik at det ikke blir så sårbart i forhold til fravær i avdelingene/sonene når gruppene møtes. Gruppene består av fra 6-8 deltakere. Det er ABC kontakten på hvert arbeidsted som setter sammen gruppene.

Tanken er at så mange som mulig skal få basiskompetanse i demens og at vi på denne måten kan sikre og øke kompetansen ute blant pasientene og brukerne av tjenestene .

Fylkesmannen gir økonomisk støtte til dette kompetanseopplegget via Kompetanseløftet. Det betyr at alt materiell er gratis, inkludert deltakelse på de fire fagseminardagene. Dere må altså kun dekke opp for ekstravakter de dagene deltakerne er inne på fagseminar her hos oss.

Ta med mat til denne dagen, eller kjøp deg noe i kantinen på Kuben. Kaffe og te står framme igjennom hele dagen.

Kontakt

Kontaktperson: Turid Hauge, telefon: 993 26 643

Pris og påmelding

Pris:

Kurset og kursmateriellet er gratis!

Påmelding:

Ansatte fra de private, kommunale og ideelle aktørene i tjenesten kan delta. Dette gjelder bydeler, sykehjem og helsehus.

Gruppepåmelding via ABC-kontakten på ditt arbeidssted, direkte til www.abcregistrering.no