Sykehjemsetaten

Senter for fagutvikling og forskning

Kontakt

Telefon

23 48 69 60

E-post

Postadresse

Senter for fagutvikling og forskning, Sykehjemsetaten, Postboks 435 Sentrum, 0103 OSLO

Besøksadresse

Trondheimsveien 235, bygg 8 og 21, 0586 OSLO

Senter for fagutvikling og forskning

Senter for fagutvikling og forskning er en arena for fagutvikling, forskning og innovasjon, og skal bidra til å utvikle og styrke byens helse- og omsorgstjenester. Vi leverer praksisnære kompetanse- og utviklingstilbud til ansatte i bydeler, helsehus, sykehjem og sykehus.

Senteret ivaretar funksjonen til det som tidligere het Geriatrisk ressurssenter og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo. Utviklingssenteret inngår i en nasjonal satsning, og det finnes utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Satsningen er tilskuddsfinansiert av Helsedirektoratet.

Almas hus - velferdsteknologisk senter

Kalender

  1. Dato 19.10.
    Klokkeslett 09:00-16:30
    Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker brygge, Oslo.
  2. Dato 20.10.
    Klokkeslett 09:00-16:30
    Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker brygge, Oslo.

Se hele kalenderen