Sørkedalsveien 150 mfl.

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 17.04.

Bydel: Vestre Aker

Gå til detaljert beskrivelse