Slottsparken og Slottet - igangsettingstillatelse

Det kongelige hoff har 20. april 2020 fått igangsettingstillatelse til sikringstiltak for Slottsparken og Slottet.

Deler av arbeidene skjer i nærheten av fire vernede eiketrær. Fordi det er en viss risiko for at trærne kan ta skade av arbeidet, anses tiltaket som inngrep i naturtypen. Vi kunngjør derfor igangsettingstillatelsen, i henhold til naturmangfoldloven § 56.

Les mer på vårt saksinnsyn, sak 201905681. Igangsettingstillatelsen er dokument nr. 34.

Klagefristen er 11. mai 2020.

Eventuell klage rettes til Plan- og bygningsetaten:
E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Postadresse: Plan- og bygningsetaten. 
Boks 364, Sentrum, 0102 OSLO 

Andre spørsmål kan rettes til: 
Per Arne Bjørnstad
Slottsforvalter
E-post: per.arne.bjornstad@slottet.no