Planprogram for Grorud sentrum

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 27.02.

Bydel: Grorud

Gå til detaljert beskrivelse