Oslo gate 7

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 04.03.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse