Nordtvetveien 32

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 31.03.

Bydel: Grorud

Gå til detaljert beskrivelse