Nordseterveien 24

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 03.10.

Bydel: Nordstrand

Gå til detaljert beskrivelse