Nordbergveien 10 og Rektorhaugen 53, Tåsen

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 26.06.

Bydel: Nordre Aker

Gå til detaljert beskrivelse