Nedre Ullevål 1-4

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 19.06.

Bydel: St.Hanshaugen

Gå til detaljert beskrivelse