Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya, Ulvøya

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 18.03.

Bydel: Nordstrand

Gå til detaljert beskrivelse