Mortensrudveien og Lofsrudveien

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 03.07.

Bydel: Søndre Nordstrand

Gå til detaljert beskrivelse