Langbølgen 22 med flere

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 18.12.

Bydel: Nordstrand

Gå til detaljert beskrivelse