Kommuneplanens arealdel

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 22.12.

Gå til detaljert beskrivelse