Høring om gebyrforskrift for plan-, bygg- og eiendomssaker

Plan- og bygningsetaten sender forslag til ny gebyrforskrift på høring.

Gebyrforskriften fastsetter hvilke gebyrer som gjelder for våre tjenester etter plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensningsloven og eierseksjonsloven.

Les forslaget i SaksinnsynSaksnummer: 202004602

Høringsfristen er 26. oktober 2020.

Send uttalelser til forslaget til postmottak@pbe.oslo.kommune.no