Holmboes gate 8 og Majorstuveien 5B

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 22.04.

Bydel: Frogner

Gå til detaljert beskrivelse