Gladengveien 1 og Ensjøveien 14

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 11.03.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse