Etterstadsletta 3, 5 og en del av 11

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 08.05.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse