Ensjøveien 8

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 16.01.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse