Ensjøveien 3-7 - Normannsløkka

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 06.10.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse