Ensjøveien 3, 5 og 7 med flere - NRK Normannsløkka

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 10.02.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse