Ensjøveien 16 - 22

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Oppstart
Høringsfrist: 26.06.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse