Ekebergveien 1 B med flere

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Vedtak
Høringsfrist: 17.04.

Bydel: Gamle Oslo

Gå til detaljert beskrivelse