Bølerlia 73 B

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 24.04.

Bydel: Østensjø

Gå til detaljert beskrivelse